×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Vilkår for bruk

Generelt

Disse vilkårene ("Vilkår") beskriver de vilkår som gjelder for din bruk av http://www.amgen.no/ ("Nettsiden"). Ved å anvende Nettsiden aksepterer du disse Vilkårene. Nettsiden eies og drives av Amgen AB Norge norsk avdeling av utenlandsk foretak ("Amgen").

Amgen forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer i Vilkårene. Slike endringer vil være gjeldende fra den dato de er lagt ut på denne siden.

Nettsiden kan inneholde generell informasjon om sykdommer og hvordan sykdommer behandles. Slik informasjon er ikke ment som medisinske diagnoser eller pasientspesifikke behandlingsråd. Det er kun kvalifisert helsepersonell som kan ta stilling til om du trenger behandling med et preparat som er beskrevet på Nettsiden. Kontakt lege eller annet kvalifisert helsepersonell om du har symptomer på eller lider av en sykdom.

Innholdet på Nettsiden er ment til å gi generell informasjon om Amgen og Amgens produkter, forskningsområder med mer. Visse deler av Nettsiden er forbeholdt et bestemt publikum. For å kunne gå inn på disse områdende må du bekrefte at du tilfredsstiller de krav som angis for å få adgang.

Nettsiden inneholder linker til eksterne nettsider. Amgen er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene.

Ansvarsfraskrivelse

Amgen har utarbeidet all informasjon som publiseres på Nettsiden i tråd med gjeldende lovgivning og har tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre at slik informasjon er korrekt. Ved å bruke Nettsiden aksepterer du likevel at all informasjon er gitt "som den er" og at Amgen ikke gir noen garantier for riktigheten av informasjonen på noen måte. Amgen fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade du måtte lide som følge av informasjonen publisert på Nettsiden.

Bruk av Nettsiden

Du har rett til å benytte deg av Nettsidens innhold og laste ned materiale fra Nettsiden til personlig bruk. Det er ikke tillatt å laste ned, formidle, endre, gjengi eller på noen måte anvende innhold fra Nettsiden til offentlig eller kommersiell bruk uten Amgens skriftlige forhåndssamtykke. All informasjon om opphavsrett eller andre rettigheter må beholdes ved nedlasting av materiale fra Nettsiden. Det forutsettes at lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 1961 overholdes ved enhver bruk av materiale som publiseres på Nettsiden.

Varemerker

Alle Amgen varemerker er Amgens eksklusive eiendom. Bruk av Amgen varemerker kan ikke finne sted uten Amgens skriftlige forhåndssamtykke. Uautorisert bruk av Amgens varemerker kan innebære brudd på norsk lovgivning.

Skadesløsholdelse

Amgen forbeholder seg retten til å forfølge ethvert rettslig krav Amgen måtte få som følge av ditt brudd på Vilkårene eller tap eller skade Amgen måtte pådra seg som følge av din bruk av Nettsiden, i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning.